Σάββατο 9 Ιουλίου 2016

Υπερπραγματική Φράξια Λευκω©ίας 11


The A4-Poems Series 005, Πρώτη Έκδοση, 15.08.2006

The A4-Poems Series 005, Δεύτερη Έκδοση, 09.2007

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου