Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2016

Υπερπραγματική Φράξια Λευκω©ίας 56

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΗΓΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η σημαία, οπού βάνεται εις τα μπαϊράκια, και παντιέραις της ελληνικής δημοκρατίας είναι εν ρόπαλον του Ηρακλέους με τρεις σταυρούς επάνω· τα δε μπαϊράκια και η παντιέραις είναι τρίχροα, από μαύρον, άσπρον, και κόκκινον, το κόκκινον επάνω, το άσπρον εις την μέσην, και το μαύρο κάτω.
Το κόκκινον σημαίνει την αυτοκρατορικήν πορφύραν, και αυτεξουσιότητα του ελληνικού λαού· το εμεταχειρίζοντο οι προπάτορές μας ως ένδυμα πολέμου, θέλοντες να μη φαίνωνται αι πληγαί οπού έτρεχον αίμα δια να μη δειλιώσιν οι στρατιώται.
Το άσπρον σημαίνει την αθωότητα της δικαίας ημών αφορμής κατά της τυραννίας.
Το μαύρον σημαίνει τον υπέρ πατρίδος και ελευθερίας ημών θάνατον.
Όλοι οι Έλληνες στρατιώται φορούν εις το κεφάλι περικεφαλαίαν.
Όλοι οι Έλληνες στρατιώται έχουν μίαν μπαγιωνέταν, την οποίαν φορούν εις την μέσην των ωσάν χαντζιάρι, και εν καιρώ ανάγκης ή παρατάξεως την περνούν εις το τουφέκι των.
Το φόρεμα των Ελλήνων στρατιωτών είναι το ηρωικόν, μαύρο αντερί, άσπρον υποκάμισον, και κόκκινα χολέβια ή κάλτζαις.
Κάθε Έλλην και Ελληνίς, ομοίως και κάθε κάτοικος της δημοκρατίας ταύτης πρέπει να φορή εις την περικεφαλαίαν του, ή την σκούφιαν του εν παρόμοιον ρόπαλον καθώς είναι εις την αρχήν, γραμμένον ή κεντημένον εις άσπρον πανί, ή ας είναι και από πάφιλον· τούτο είναι το σημείον τού να γνωρίζωνται οι ελεύθεροι δημοκράτες, και ισότιμοι αδελφοί.


Μία Ελεύθερη Φωτοτυπία
Της
Υ.Φ.Λ.
(!*! Υπερπραγματική Φράξια Λευκω©ίας-Έτος Ιδρύσεως 2005 !*!)
&
Του
Καπετάνιου Κώστα Παπαθανασίου Αντωνίου του Ρεούση
Μάρτιος 2012 Απρίλιος
Λευκωσία-Κύπρος-Ελλάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου